برچسب زده شده با: روز_ملی

روز جهانی خلاقیت و نوآوری

0 67

دوم اردیبهشت یا 21 آپریل روز جهانی خلاقیت و نوآوری ، فرصتی است تا عادتهای فکریمان را کنار بگذاریم و با دیدگاهی نو، به جهان اطرافمان نگاه کنیم.

روز ملی چای

0 86

دوم اردیبهشت یا 21 آپریل روز ملی چای است. همانطور که سی. اس. لوئیس، نویسنده مشهور، گفته است: "هیچوقت نمی‌شود فنجان چایی به اندازه کافی بزرگ پیدا کرد!"

×